Platforma e-learningowa

z systemem do komunikacji synchronicznej BigBlueButton